سفارش تبلیغ
صبا
همه چیز با انفاق کاستی گیرد، جز دانش . [امام علی علیه السلام]

سفید پوشان

تهیه گسترش خون محیطی
به منظور کارهای میکروسکوپی رایج در تشخیص بیماری مالاریا وتب باز گرد کنه ای، بر روی لام یک گسترش ضخیم ویک گسترش نازک تهیه می گردد.
مواد ووسایل مورد نیاز
1 - لام تمیز     2 - لانست استریل      3 - الکل اتیلیک 70 -75 درجه      4 - پنبه استریل      5 - مداد نرم              6 -  فرم ثبت بیمار        7- دستکش لاتکس یا دستکش یکبار مصرف
مراحل تهیه گسترش
1- مشخصات بیماررادر دفتر یا فرم مخصوص ثبت می کنیم.
2- کف دست چپ بیماررابه سمت بالا نگه داشته وبا استفاده از یک تکه پنبه تمیز آغشته به الکل اتیلیک 70-75 درجه نوک انگشت سوم یا چهارم (ازسمت شست)را ضد عفونی می کنیم در اطفال می توانیم از پاشنه پا یا از انگشست شست جهت نمونه گیری استفاده نماییم .
3- با استفاده از یک لانست استریل وبا یک حرکت سریع رفت وبرگشت سوراخی در قسمت کناری تاج انگشت ایجاد می کنیم .
4- به آرامی نوک انگشت را فشار می دهیم واولین قطره خونی را که خارج می شود با استفاده از یک تکه پنبه خشک پاک می کنیم ( اولین قطره حاوی آب میان بافتی بوده ورقیق می باشد در ضمن ممکن است اضافی الکل برسطح پوست باقی مانده باشد که این امر خود باعث فیکس شدن گترش ضخیم می شود ).
5 - از قطرات بعدی خون جهت تهیه اسمیر خون محیطی استفاده می کنم ،  لام به صورت فرضی سه قسمت در نظر می گیریم ودر 3/1 انتهای لام یک قطره در شت خون ودر 3/1 میانی یک قطره کوچک خون قرار می دهیم.
6 - به دلیل اینکه ممکن است قطره کوچک خشک شود ابتدا گسترش نازک را تهیه می کنیم بدین ترتیب که با استفاده از یک لام دیگر ، بازاویه حدود 30تا40 درجه ابتدا به سمت عقبحرکت تا لام با قطره خون تماس پیدا کرده وخون در عرض آن پخش شود وبعد از اینکه لام باخون تماس پیدا کردبا یک سرعت مناسب لام گسترش دهنده را روبه جلوحرکت می دهیم (توجه داشته باشید اگر زاویه بزرگ باشد گسترش کوتاه واگر زاویه کوچک باشد گسترش بزرگ ، اگر حرکت سریع باشد گسترش کوتاه و اگر حرکت کند با گسترش بزرگ خواهد شد ).
7 - جهت تهیه گسترش ضخیم با استفاده از گوشه لام پخش کننده خون به شکل دایره یا مستطیل در حدود 5/1تا 2 سانتیمتر پخش می کنیم و حرکت چرخش را حدود 30 ثانیه ادامه می دهیم تا از تشکیل رشته های فیبرین جلوگیری شود .
8 - بعد از اینکه گسترش خشک شدبا استفاده از مداد مشخصات بیمار را در قسمت ضخیمتر گسترش نازک نوشته ولام را بسته بندی می کنیم ودر اولین فرصت (24ساعت ) به آزمایشگاه ارسال می نماییم .
                                

          نمایش تصویر در وضیعت عادی                 نمایش تصویر در وضیعت عادی          نمایش تصویر در وضیعت عادی     
در تصاویر بالا طرز تهیه گسترش مشاهده می شود در ضمن در تصویر سوم چند گسترش دیده می شود که فقط گسترش 6 مورد قبول می باشد     
هاشمی زاده - قادری ::: شنبه 85/12/12::: ساعت 12:59 صبح

>> بازدیدهای وبلاگ <<
بازدید امروز: 0


بازدید دیروز: 2


کل بازدید :27880
 
 >>اوقات شرعی <<
 
>> درباره خودم<<
هاشمی زاده - قادری
همکاران گرامی درصورتیکه در مورد مطالب ارائه شده نظری داشتید می توانید با استفاده از لینک (نظرات شما) نظرتان را اعلام کنید. با توجه به اینکه لینک مطالب آرشیو شده فعال نیست در این مورد نیز می توانید نظر خود را با استفاده از لینک جدید تر ین مطلب اعلام کنید.
 
 
>>اشتراک در خبرنامه<<
 
 
>>طراح قالب<<